«powrót

Łódź: Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym

Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi powstał w 1987 roku przy kościele oo. jezuitów.

Za główny cel stawia sobie udział w dziele nowej ewangelizacji, koordynację wspólnot odnowy charyzmatycznej działających przy kościele i współpracę z charyzmatycznymi grupami modlitewnymi archidiecezji łódzkiej.

Ośrodek bierze udział w pracach Ogólnopolskiego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym . Organizuje też ogólnopolskie czuwania i kongresy grup modlitewnych. Co dwa lata przygotowuje w Łodzi Forum Charyzmatyczne.

Założycielem i charyzmatycznym liderem Ośrodka Ośrodka był o. Józef Kozłowski. To on zainicjował powstanie zespołu wokalno-ewangelizacyjnego „Mocni w Duchu”, wydawnictwa, dwumiesięcznika Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej „Szum z Nieba”, Szkoły Ewangelizacji i Rozeznania Duchowego, kręgu Przyjaciół Ewangelizacji, Stowarzyszenia Ewangelizacyjno-Charytatywnego „Mocni w Duchu”.

Ruch Odnowy w Duchu Świętym należy do najprężniejszych wspólnot działających w ramach Kościoła katolickiego w Łodzi. Na terenie archidiecezji istnieje ponad 30 parafialnych grup charyzmatycznych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.