«powrót

Łódź: pielgrzymki archidiecezji łódzkiej

Z archidiecezji łódzkiej na Jasną Górę wyrusza co roku 16 pielgrzymek. Najliczniejsza jest pielgrzymka z samej Łodzi.

Pątnicy wyruszają w stronę Częstochowy w lipcu i sierpniu. W grupach znajduje się zwykle ok. 10 tysięcy pielgrzymów.

Najwcześniej (11 lipca) na Jasną Górę wyruszają pielgrzymi z Piotrkowa Trybunalskiego. Jest to zresztą jedyna pielgrzymka z archidiecezji łódzkiej, która wędruje w lipcu. U jasnogórskiego Szczytu piotrkowscy pątnicy stają 14 lipca.

Miesiąc później, 10 sierpnia, ruszają pielgrzymi z Tomaszowa Mazowieckiego. W Częstochowie są 14 sierpnia.

Najwięcej pielgrzymek (12) dociera na Jasną Górę 24 sierpnia. Wtedy przed Szczytem stają pątnicy z Łodzi, Bełchatowa, Łasku, Widawy, Aleksandrowa Łódzkiego, Sulejowa, Szczercowa, Buczku, Grocholic, Kaszewic i Milejowa. Pielgrzymka z Pabianic dociera 23 sierpnia, a z Koluszek - 25 sierpnia.

Najliczniejszą jest pielgrzymka z samej Łodzi - co roku idzie w niej około 3 tysięcy osób. Z Bełchatowa średnio wędruje 1200 osób, z Piotrkowa Trybunalskiego - 1000, z Tomaszowa Mazowieckiego - 690, a z Koluszek - 650. 500 osób pielgrzymuje ze Zgierza, a 400 z Pabianic.

Do pielgrzymki wyruszającej z Łasku, dołączają po drodze grupy z Buczku, Szczercowa i Marzenina – w sumie idzie w nich około 400 osób.

Pielgrzymki z archidiecezji łódzkiej charakteryzuje to, że wiele z nich wraca do domu pieszo. Tak czynią pątnicy z Łodzi, Piotrkowa, Tomaszowa, Pabianic, Łasku, Szczercowa, Buczku, Bełchatowa, Grocholic i Kaszewic.

Coraz więcej pielgrzymek organizuje tzw. grupy duchowe. Taką formę wybierają osoby, które z różnych względów nie mogą na Jasną Górę iść na własnych nogach.

Deklarują one codzienną modlitwę w intencji pielgrzymów i najczęściej otrzymują specjalne materiały do rozważania.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.