«powrót

Łódź: Studium Duchowości Chrześcijańskiej

Studium Duchowości Chrześcijańskiej w Łodzi działa od 1997 roku. Jego celem jest prowadzenie systematycznego wykładu teologii życia duchowego.

„Studium ma prowadzić do głębszego zrozumienia tajemnic wiary w Jezusa Chrystusa i życia, które z tej wiary wypływa” – mówi ks. Marek Kaczmarek, dyrektor i inicjator Studium.

Jego zdaniem wiedza teologiczna stanowi fundament dla duchowej formacji człowieka. „Duchowość chrześcijańska to nic innego jak życie według Ducha Świętego" - podkreśla ks. Kaczmarek.

Wykłady prowadzą znani w Łodzi specjaliści z różnych dziedzin teologii. „Tematy poszerzamy co roku, zawsze wchodzą jakieś dwa, trzy nowe” – mówi ks. Kaczmarek.

W wykładach, konferencjach ascetycznych i wspólnej modlitwie mogą uczestniczyć wszyscy chętni – jako wolni słuchacze. Pozostałe osoby powinny się zapisać. Muszą przy tym przedstawić świadectwo maturalne, ewentualny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dowód osobisty, opinię proboszcza, podanie o przyjęcie i 2 zdjęcia. Po zakończeniu zajęć otrzymają wówczas zaświadczenie o udziale w zajęciach Studium, które działa przy Instytucie Teologicznym w Łodzi (filia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Dokument nie jest świadectwem ukończenia studium podyplomowego.

Zajęcia w studium mają charakter otwarty. Jego uczestnicy spotykają się w drugi i czwarty piątek miesiąca na cztery godziny (godz. 16.30-20.30).

Idea utworzenia Studium Duchowości Chrześcijańskiej zrodziła się w Duszpasterstwie Akademickim “Piątka”. W gronie absolwentów Studium zrodził się pomysł stworzenia “Wieczernika modlitw za kapłanów”. Uczestniczy w nim ponad tysiąc osób w archidiecezji łódzkiej i kilkaset poza nią.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.