«powrót

Łódź: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi działa od roku 1996. Jest niepaństwową, ogólnodostępną uczelnią wyższą.

SWSEiZ jest wpisana do Rejestru Niepaństwowych Szkół Wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem 86. Posiada akredytację Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi studia w zakresie administracji, finansów i bankowości, zarządzania i marketingu.

„Celem strategicznym studiów na oferowanych u nas kierunkach jest przygotowanie polskich kadr specjalistów do przyszłego administrowania gospodarką, administrowania finansami i prowadzenia marketingu na poziomie odpowiadającym wymogom stawianym w krajach Unii Europejskiej” – podkreśla prorektor d.s. Nauki, Rozwoju i Współpracy, prof. dr hab. Tomisław Domański.

Uczelnia kładzie też duży nacisk na sprawy etyki życia gospodarczego. Jednym z elementów tej formacji jest organizowana przez SWSEiZ coroczna konferencja „Etyka w życiu gospodarczym”, gromadząca w Łodzi naukowców z niemal wszystkich uczelni polskich.

Szkoła kształcie w systemie licencjackim. Do roku 2005 ukończyło ją ponad 800 osób. W sumie w SWSEiZ studiuje blisko 500 osób.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.