«powrót

Zobacz: Łomża

Łomża: klasztor kapucynów

Zespół klasztorny kapucynów z XVIII w. to kościół Matki Boskiej Bolesnej i klasztor. Franciszkańska wspólnota kapucynów osiedliła się w Łomży w 1763 roku.

Konwent jest bardzo malowniczo położony: od północnej strony miasta, nad Narwią, na wzgórzu nazywanym niegdyś Popową Górą, gdzie dawniej wznosił się średniowieczny murowany kościół z dobudowanym doń drewnianym klasztorem mniszek benedyktynek. Po wyprowadzeniu się sióstr objęli pod swoją opiekę niewielki murowany kościół fundacji księcia mazowieckiego Janusza przy drewnianym, piętrowym, klasztorze benedyktynek . Na budowę nowego klasztoru kapucyni otrzymali materiały ze zrujnowanego starożytnego kościoła św. Wawrzyńca w Starej Łomży.

Uroczysta konsekracja kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej odbyła się w 1798 roku.

Co roku na Boże Narodzenie w kościele można oglądać ruchomą szopkę, największą w regionie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: