«powrót

Łomża

Powstanie Łomży datuje się na koniec IX wieku, kiedy to nad rzeką Narwią powstała niewielka osada.

W XI wieku zbudowano gród w Starej Łomży, a w w połowie XII wieku wzniesiono ufortyfikowaną osadę.

W pobliżu grodu znajdowało się wzgórze św. Wawrzyńca. Z tym miejscem tradycja wiąże postać św. Brunona z Kwerfurtu (zmarłego w 1009 r.), który w podróży misyjnej miał zatrzymać się w grodzie i założyć kościół św. Wawrzyńca.

Przed 1392 rokiem pobudowano kościół w Łomży. Był pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Rozesłania Apostołów. Stanął na skarpie w miejscu obecnego klasztoru kapucynów .

W 1822 roku w mieście i wioskach było 3924 mieszkańców, w tym 1946 katolików, 932 protestantów i prawosławnych, 1046 wyznania mojżeszowego.

W 1939 roku w samej Łomży: 17 720 katolików, 431 innych wyznań chrześcijańskich, 9703 wyznania mojżeszowego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: