«powrót

Łopuszna: kościół św. Trójcy

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy i św. Antoniego Opata z II. poł. XV w. Jednonawowy i pokryty gontem. Wewnątrz – malowany gotycki tryptyk z ok. 1460 r. w miejscu dawnego barokowego ołtarza głównego.

Należy on do najlepiej zachowanych dzieł malarskich z XV w. wykonanych w warsztatach małopolskich.

Przy północnej ścianie świątyni zabudowane podcienie. Wnętrze świątyni nakryte jest stropami, ozdobionymi ornamentalną polichromią z 1935 r., fragmenty starszej znajdują się na parapecie chóru muzycznego.

Ołtarze boczne pochodzą z XVIII w. Ponadto w kościele: obraz Adoracji Trójcy Świętej z XVIII w., barokowy krucyfiks oraz obraz przedstawiający drogę na Kalwarię.

Dwa dzwony pochodzą z 1540 r. i z 1732 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.