«powrót

Łosice: kościół św. Zygmunta

Neogotycki kościół św Zygmunta zbudowano w latach 1906-1909 na miejscu wcześniejszych drewnianych kościołów.

Pierwszy ufundowany został przez króla Zygmunta Augusta w 1511 roku, a uposażony przez starostę łosickiego Lasotę Ożarowskiego w 1513 r. Budowę ukończono w 1516 r. Kościół ten został zniszczony w połowie XVIII w.

Następny - również drewniany - powstał staraniem kasztelana podlaskiego i starosty łosickiego - Antoniego Miączyńskiego. Spłonął podczas ogromnego pożaru miasta w 1878 r.

Parafię wówczas zlikwidowano, a wiernych przyłączono do parafii w Hadynowie.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz z XVII wieku - Matka Boska z Dzieciątkiem, w ołtarzu bocznym zaś słynący cudami obraz Matki Boskiej Przeczystej również z XVII w.

We wnętrzu z ważniejszych zabytków można wymienić kilka obrazów o treści religijnej z wieków XVII do XIX, portret Tomasza Lewińskiego, proboszcza łosickiego z końca XVIII wieku, dwie rzeźby barokowe (XVIII w.) oraz krucyfiks barokowy (XVII/XVIII w.)

Ponadto liczne zabytkowe sprzęty liturgiczne, między innymi monstrancja rokokowa z 1780 roku, dwa kielichy barokowe z XVIII w., pateny z XVIII w., relikwiarze: barokowy i z początku XIX wieku oraz szaty liturgiczne dalmatyki, kapa i ornaty z XVIII wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.