«powrót

Łosie: cerkiew Narodzenia NMP

Drewniana cerkiew greckokatolicka. Jest użytkowana zarówno przez grekokatolików, jak i rzymskich katolików (przez tych ostatnich tylko do czasu wybudowania kościoła).

Zbudowana w 1810 roku z pieniędzy ówczesnego właściciela wsi Łosie, hrabiego Stanisława Siemieńskiego z Biecza. Przez następne lata rozbudowywana, a w 1928 roku znacznie powiększona (powiększono nawę, dobudowano zakrystię, a całość otynkowano). W latach 80. tynki zbito i powrócono do pierwotnego wyglądu, czyli gontów.

Po 1947 roku użytkowana przez Kościół rzymskokatolicki. W latach 90. stała się własnością parafii greckokatolickiej, ale użytkują ja wierni obu obrządków.

Jest to typowa cerkiew orientowana, trójdzielna (bardzo szeroka nawa, prezbiterium z zakrystią i babiniec). Wieża dostawiona o konstrukcji słupowo-ramowej ze ścianami pochyłymi (słupy obejmują babiniec). Wokół cerkwi zachata. Nad nawą i prezbiterium kopuły namiotowe, łamane zwieńczone baniami, a hełm wieży baniasty z pozorną latarnią.

Wewnątrz cerkwi zachowana piękna, bogata polichromia z 1935 roku wykonana przez Mikołaja Galanka. Uwagę zwraca kompletny ikonostas, który powstał najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX wieku. W nawie znajdują się dwa bogato zdobione, barokowe ołtarze boczne. Cerkiew otoczona jest kamiennym murem, krytym gontem, w którym umieszczona jest murowana brama-dzwonnica zwieńczona trzema kopułami.

O klucze do cerkwi mozna prosić w małym domku koło cerkwi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.