«powrót

Łosinka: cerkiew św. Jakuba

Cerkiew parafialna św. Apostoła Jakuba, syna Alfeusza, wybudowana w latach 1882-86.

Konstrukcja zrębowa, szalowana, na planie krzyża, z węższym ałtarem (prezbiterium) zamknietym trójbocznie i dwoma prostokatnymi panomarkami (zakrystiami), w części zachodniej pritwor (kruchta) z dzwonnicą, wejścia poprzedzone gankami.

Według danych archiwalnych pierwsza świątynia istniała tu w XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.