«powrót

Łosiów: kościół św. Jana Chrzciciela

Na jednym z najwyższych wzniesień ziemi brzeskiej (181 m n.p.m) wznosi się barokowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Wzmianki o nim pochodzą z 1255 r. Początkowo był własnością joannitów.

Od 1207 do 1810 r. Łosiów był siedzibą komturstwa zakonu maltańskiego. Obecny kościół zbudowany został w latach 1703-1731. Mimo przebudowy zachowały się fragmenty murów gotyckich.

Wewnątrz kościoła odnajdujemy barokowe wyposażenie oraz iluzjonistyczne polichromie, a także liczne krzyże maltańskie. Kościół leży na szlaku polichromii brzeskich .

W pobliżu kościoła znajduje się kamienna, barokowa, jedna ze starszych na Śląsku, figura św. Jana Nepomucena (1709 r.). Pod ogrodzeniem kościelnym w 1999 r. została ustawiona pamiątkowa tablica ustawiona z napisem: Podwaja własne życie kto przeszłość rozważa podpisana przez mieszkańców Łosiowa i okolic.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.