«powrót

Łososina Górna: kościół Wszystkich Świętych

Kościół pw. Wszystkich Świętych z 1778 r. Przy budowie wykorzystano fragmenty poprzedniej świątyni późnogotyckiej. Drewniana świątynia barokowa kryje rokokowe wyposażenie z XVIII wieku. Polichromia figuralno-ornamentalna z XIX w.

W ołtarzu głównym znajdują się obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Śnieżnej i Wszystkich Świętych. Ambona rokokowa z XIX w. Gotycka chrzcielnica kamienna pochodzi z XV w. W prezbiterium barokowo-ludowy krucyfiks z XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.