«powrót

Łówcza: dawna cerkiew greckokatolicka

Dawna cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy w Łówczej (pow. lubaczowski) wzniesiona została w 1808 r. z inicjatywy tutejszego dziedzica, Jana Matczyńskiego. Obecnie jest kaplicą rzymskokatolicką Matki Boskiej Bolesnej.

Zgodnie z życzeniem fundatora cerkiew otrzymała kształt kościoła łacińskiego o planie dwudzielnym. W 1899 r. została jednak przebudowana – nad nawą pojawiła się kopuła, dobudowano też babiniec.

Zrębowa cerkiew wybudowana jest z drewna sosnowego. Pod podłogą sanktuarium umieszczona jest belka nadproża wejścia poprzedniej cerkwi z wyciętym rokiem „1698”.

Budowla na planie trójdzielnym z kwadratową nawą pośrodku, wydłużonym sanktuarium i dwiema zakrystiami. Od zachodu dobudowany jest kwadratowy babiniec.

Wnętrze w części cokołowej obite boazerią, powyżej ściany pokryte polichromią.

Z wyposażenia zachował się w sanktuarium ołtarzyk architektoniczny z rzeźbą późnej szkoły lwowskiej (XVIII/XIX w.). Na ścianach obrazy z XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.