«powrót

Łowicz: klasztor oo. pijarów

Późnobarokowy kościół pijarów Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha w Łowiczu powstał dzięki dotacji kasztelana gostynińskiego Jana Szamowskiego, chłopa ze wsi Bobrowniki Wojciecha Zimnego i innych.

Budowla nabrała kształtu bazylikowego ok. 1725-30 r. Przebudowę przeprowadził Karol Antoni Bay, który wzniósł późnobarokową fasadę na planie falistym z rozstawionymi wieżami.

Wewnątrz znajduje się ołtarz główny z początku XVIII w., projektowany przez Jakuba Fontanę. Znajduje się w nim krucyfiks i rzeźby biskupów.

W świątyni znajdują się dwa ołtarze boczne: Matki Boskiej Łaskawej z figurami Salomona i Mojżesza oraz św. Józefa Kalasancjusza (założyciela zakonu pijarów) z rzeźbami Dawida i Jakuba (autorstwa Jana Jerzego Plerscha).

Częściowo zachowała się późnobarokowa polichromia przedstawiająca żywot św. Wojciecha, wykonana przez A.M. Palloniego (przemalowana w końcu XIX stulecia). W prezbiterium malowidło zostało odrestaurowane w latach 1914-17.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.