«powrót

Lubaczów: cerkiew św. Mikołaja

Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja w Lubaczowie została wzniesiona w 1883 r. Pochodzący z niej XVII-wieczny ikonostas znajduje się w greckokatolickiej katedrze w Przemyślu.

Parafia greckokatolicka istniała w Lubaczowie od wczesnego średniowiecza. Kolejne świątynie niszczone były przez pożary i wojny.

Aktualna cerkiew jest murowaną budowlą powstałą na planie łacińskiego krzyża z kopułą na przecięciu naw. Wewnątrz znajduje się polichromia z końca XIX stulecia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.