«powrót

Lubartów: obraz św. Anny

Obraz znajduje się w ołtarzu głównym w kościele św. Anny w Lubartowie.

Obraz św. Anny Samotrzeć, przedstawiający Dzieciątko Jezus na kolanach babki, św. Anny - i Matkę Bożą pochodzi z końca XVII w., poprzednio umieszczony we wcześniejszym kościele, który spłonął w I połowie. XVII w. To dzieło flamandzkiego artysty czczone jest jako słynące łaskami.

Koronowany 26 lipca 2003 roku, w dzień głównego odpustu, przez abpa Józefa Życińskiego.

W XVI wieku kult św. Anny był powszechny w całej Polsce. W Lubartowie przybrał na sile z chwilą przybycia do miasta jego dobrodzieja księcia Pawła Karola Sanguszki. Od połowy XVIII wieku imię „Anna” było popularne i wśród właścicieli miasta, i wśród mieszczan.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.