«powrót

Lubawa: kościół św. Anny

Kościół farny z XIV w; z zewnątrz jest to typowa, wysmukła budowla gotycka z ozdobnymi przyporami i kunsztownym szczytem tylnym. Przez wieżę prowadzi wysoka brama przejazdowa.

We wnętrzu znajduje się bogate renesansowo-barokowe wyposażenie. Złocony ołtarz główny wykonany jest z ciemnego drewna i sięga aż do typowego dla baroku iluzorycznego sklepienia kolebkowego.

W kaplicy Mortęskich, znajdującej się na południowej ścianie kościoła, można podziwiać figurkę Matki Boskiej Lipskiej. Słynąca cudami rzeźba jest umieszczona w złoconym medalionie ołtarza.

Wejścia do kaplicy oraz kruchty bocznej są ujęte w reprezentacyjne portale kolumnowe.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.