«powrót

Lubiąż: kościół św. Walentego

Barokowy kościół św. Walentego w Lubiążu wybudowany został w latach 1734-49. Pierwotnie w tym miejscu stał kościół św. Jana Ewangelisty, który w 1175 r. przeszedł na własność cystersów .

Trójnawowa świątynia od zachodu zamknięta jest półkolistą absydą, a od wschodu rozczłonkowaną pilastrami wieżą. Nawy boczne zredukowane są do rzędów kaplic.

Wnętrze o sklepieniu kolebkowym podzielone jest rzędem empor znajdujących się nad nawami bocznymi.

Wyposażenie ma charakter barokowy. Do cennych elementów należą malowidła I. Axtera (1743 r.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.