«powrót

Lubiąż: pocysterski kościół św. Jakuba

Kościół św. Jakuba w Lubiążu istniał już w 1202 r. Obecna budowla powstała ok. 1700 r.

Pierwotna świątynia była murowana z piaskowca, miała jedną nawę z wydzielonym prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą.

Istniejący do dzisiaj barokowy kościół powstał na rzucie krzyża greckiego. W centrum występuje sklepienie krzyżowe bez żeber, w ramionach zaś – sklepienie kolebkowe z lunetami.

Wyposażenie zostało zniszczone w 1945 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.