«powrót

Zobacz: Lublin: kościół św. Ducha

Lublin: Centrum Duszpasterstwa Młodzieży

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie istnieje przy kościele Ducha Świętego od lutego 1998 roku. Centrum organizuje szereg spotkań, które pomagają w rozwoju duchowym. Oferuje też możliwość zaangażowania się w rozmaite inicjatywy.

Centrum oferuje m. in :

  • spotkania na temat papieskiej wizji duchowości młodych (w oparciu o listy i orędzia Jana Pawła II do młodzieży)
  • kierownictwo duchowe (stałe spotkania z kierownikiem duchowym)
  • udział w programach młodzieżowych, których celem jest zbliżanie narodów, kultur i religii (międzynarodowe i krajowe fora młodych)
  • cykle spotkań na temat wiary i kultury współczesnej
  • konferencje biblijne, stałą formację biblijną i medytację biblijną (m.in. metodą sulpicjańską)
  • szereg możliwości zaangażowania i służby (wolontariat, współpraca z mediami, pilotaż programów pomocowych dla środowisk zagrożonych)
  • wprowadzenie do kontemplacji i na drogę mistyki chrześcijańskiej (m.in. nurt franciszkański, św. Jana od Krzyża, w duchu Thomasa Mertona)

więcej...

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.