«powrót

Lublin: cerkiew katedralna

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska została restytuowana postanowieniem Soboru Biskupów Kościoła Prawosławnego w Polsce 25 marca 1989 r.

Jest ona bezpośrednią kontynuatorką tradycji dawnej diecezji chełmskiej, której tradycje sięgają XIII w. (niektóre źródła wskazują nawet na wiek XI).

Diecezja objęła województwa środkowo-wschodniej Polski: bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie, siedleckie, tarnobrzeskie, zamojskie i częściowo rzeszowskie.

W chwili powołania liczyła 16 parafii podzielonych na 2 dekanaty.

Na terenie diecezji znajdował się również monaster św. Onufrego w Jabłecznej, będący w jurysdykcji metropolity warszawskiego i całej Polski oraz Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej.

Obecnie diecezja dzieli się na 4 dekanaty, ma 31 parafii, 5 filii oraz monaster męski, 48 świątyń oraz ok. 270 cmentarzy.

W diecezji pracuje 27 duchownych oraz 3 etatowych psalmistów. Centrum diecezjalne oraz siedziba arcybiskupa mieści się w Lublinie.

Lubelska cerkiew katedralna p.w. Przemienienia Pańskiego jest najstarszą w Polsce świątynią będącą we władaniu Kościoła prawosławnego. Pierwsze informacje o prawosławnej świątyni w Lublinie pochodzą z 1395r.

Lublin był miastem położonym niedaleko polsko-ruskiej granicy etnicznej. Obok ludności polskiej, już w średniowieczu, osiedlała się tu ruska ludność prawosławna.

Obecna cerkiew wzniesiona została na początku XVII w., po spłonięciu wcześniejszej, w niezwykle trudnych dla Kościoła Prawosławnego latach. Wyświęcił ją prawdopodobnie w 1633r. metropolita kijowski Piotr Mohyła.

Lubelska cerkiew kilkakrotnie była odbierana prawosławnym, ostatecznie stała się unicką w 1695r. Powróciła do prawosławia w r. 1875.

W ciągu XX w. kilkakrotnie pełniła funkcję świątyni katedralnej tytularnych biskupów lubelskich, od 1989r., po raz pierwszy w swej historii, jest katedrą biskupa diecezjalnego, ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej.

W ikonostasie ikony datowane na XVI w.: ikona św. Mikołaja i ikona Zaśnięcia NMP.

Za: www.lublin.cerkiew.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.