«powrót

Lublin: cmentarz rzymskokatolicki

Pierwszy trzymorgowy cmentarz zwany Starym powstał na gruncie wykupionym od Zgromadzenia Panien Brygidek Klasztoru Lubelskiego N.M.P. od Zwycięstwa.

W 1794 roku biskup chełmski i lubelski Wojciech Skarszewski wydał pozwolenie na założenie cmentarza, początkowo zwanego „na Rurach”.

Cmentarz ten był ogrodzony drewnianym parkanem z murowanymi słupkami, a ze wszystkich stron otoczony lipami, dlatego też z biegiem lat nazwany został „Pod Lipkami”.

Od tamtego czasu wielokrotnie powiększany teren cmentarza zajmuje obecnie powierzchnię ponad 12 ha.

Z chwilą powstania cmentarzy pozamiejskich zarząd nad nimi przejęły osoby cywilne i kościelne tworząc tzw. Dozory Kościelne, które według kodeksu z 1839 r. miały w obowiązku pobieranie opłat od pokładnego i karawanów, opłacanie podatków, organizowanie przestrzeni cmentarza, wyznaczanie miejsca pod groby stałe i czasowe.

Na cmentarzu spoczywają mężowie stanu, żołnierze wojen i powstań narodowych, ludzie nauki i kultury, działacze społeczni i dostojnicy Kościoła.

W 1936 r. Michał Leszczyński, kanonik katedry lubelskiej, zgłosił rozpoczęcie budowy kaplicy, „w której nabożeństwa za dusze zmarłych odprawiane być mają”. Budowę kaplicy p.w. Pana Jezusa Ukrzyżowanego ukończono w 1944 r.

Zabytkowe walory nagrobków zadecydowały, że w 1985 roku cmentarz został w całości wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Prace konserwatorskie są prowadzone od wielu lat w oparciu o zbiórki organizowane corocznie na cmentarzu w trakcie uroczystości Wszystkich Świętych. Pieczę nad tymi pracami sprawuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina.

W wyniku ich akcji uratowano ponad sto pięćdziesiąt nagrobków.

Nadzór nad właściwym stanem technicznym i porządkowym cmentarza sprawuje obecnie, na podstawie dekretu arcybiskupa lubelskiego, kościół rektoralny p.w. Wszystkich Świętych.

Źródło: www.cmentarz.lublin.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.