«powrót

Lublin: stary cmentarz żydowski

Stary cmentarz żydowski znajduje się pomiędzy ulicami Sienną a Kalinowszczyzną, na wzgórzu Grodzisko. Został założony w 1541 roku. Ostatni pochówek miał miejsce w 1830 roku. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz.

Znajduje się tu najstarszy znany i zachowany na pierowotnym miejscu żydowski nagrobek - macewa rabina i znanego talmudysty Jakuba syna Jehudy ha-Lewi Kopelmana, zmarłego w 1541 roku. Na pomniku wyryto między innymi takie słowa: "Mocarz Tory, drogi kamień węgielny, którego imię umieszczone jest na tronie Mocarza Jakubowego, Jaakow prawy, syn Jehudy ha-lewi błogosławionej pamięci".

Na lubelskim cmentarzu spoczywa m.in. cadyk Jakub Icchak Horowic, zwany Widzącym i rabin Meir Szapiro, twórca [[lubelskiej jesziwy | @@lublin_jesziwa].

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.