«powrót

Lublin: kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła

Kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie został wzniesiony jako kościół klasztorny bernardynów w l.1470-97.

Gruntownie przebudowany po pożarze w l.1602-08 według projektu Jakuba Balina i Piotra Negroniego, przekształcony z późnogotyckiego kościoła halowego w nowożytną bazylikę z wnętrzem ukształtowanym pod wpływem kolegiaty zamojskiej.

W tym kościele w 1569r. odprawiono Mszę św. dziękczynną po podpisaniu Unii Lubelskiej.

W następnych wiekach kościół remontowano kilkakrotnie: w 1755r., na przełomie XVIII i XIX w. rozebrano pięć kaplic, w 1827r. zmodernizowano fasadę, ostatnio całość pokryto blachą miedzianą.

W prezbiterium ołtarz główny drewniany, wykonany w 1739r. w stylu barokowym przechodzącym w rokoko. W nim cudowny obraz św. Antoniego, patrona Lublina, namalowany w XVII w.

W nawach bocznych osiem innych ołtarzy z XVIII w.

W prawej nawie: Niepokalanego Poczęcia NMP - drewniany, barokowy, św. Iwona - drewniany, barokowy; Najświętszego Serca Jezusa - drewniany barokowy.

W rokokowym ołtarzu św. Walentego relikwie świętego(dokumentacja, skąd pochodzą relikwie i jak się znalazły w kościele, zaginęła).

W nawie lewej ołtarze: św. Franciszka z Asyżu, św. Jana z Dukli, św. Anny, św. Tekli. Z lewą nawą połączona jest kaplica wybudowana w stylu renesansowym w XVII w., dawniej przeznaczona dla bractwa św. Tekli, a w poczatkach XIX w. zamieniona na dzwonnicę. Po renowacji w l.1956-60 przywrócono jej dawny charakter i ustawiono ołtarze barokowe, w jednym jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, stąd pochodzi obecna nazwa kaplicy.

W prezbiterium rzeźbione stalle renesansowe, ambona drewniana z rzeźbami św. Franciszka i Ewangelistów. W nawie głównej ławki i konfesjonały w stylu renesansowym.

W kościele znajduje się renesansowy nagrobek rycerza w zbroi z końca XVI w., wykonany w warsztacie Hieronima Canavesiego.

Przy świątyni razem z klasztorem wybudowanym zakrystię w stylu gotycko-renesansowym, a w 1607r. przy prezbiterium – dzwonnicę.

Za: www.kuria.lublin.pl i „Skarby Lubelszczyzny” pod red. ks. Piotra Kawałko

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.