«powrót

Lublin: kościół Nawrócenia św. Pawła

Kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie został wzniesiony jako kościół klasztorny bernardynów w l. 1470-97, gruntownie przebudowany po pożarze w l. 1602-08 według projektu Jakuba Balina i Piotra Negroniego (przekształcony z późnogotyckiego kościoła halowego w nowożytną bazylikę z wnętrzem ukształtowanym pod wpływem kolegiaty zamojskiej).

W tym kościele w 1569 roku odbyła się Msza dziękczynna po podpisaniu Unii Lubelskiej.

W następnych wiekach kościół remontowano kilkakrotnie: w 1755 r., na przełomie XVIII i XIX wieku rozebrano pięć kaplic, w 1827 zmodernizowano fasadę, ostatnio całość pokryto blachą miedzianą.

W prezbiterium jest ołtarz główny drewniany, wykonany w 1739 r. w stylu barokowym przechodzącym w rokoko, jest w nim cudowny obraz św. Antoniego, patrona Lublina, namalowany w XVII w.

W nawach bocznych osiem innych ołtarzy, pochodzących z XVIII w. W prawej nawie: Niepokalanego Poczęcia NMP - drewniany, barokowy, św. Iwona - drewniany, barokowy; Najświętszego Serca Jezusa - drewniany barokowy; św. Walentego, rokokowy, z relikwiami świętego (dokumentacja, skąd pochodzą relikwie i jak się znalazły w kościele, zaginęła).

W nawie lewej ołtarze: św. Franciszka z Asyżu, św. Jana z Dukli, św. Anny, św. Tekli. Z lewą nawą połączona jest kaplica wybudowana w stylu renesansowym w XVII w., dawniej przeznaczona dla bractwa św. Tekli, a w poczatkach XIX w. zamieniona na dzwonnicę. Po renowacji w l. 1956-60 przywrócono jej dawny charakter i ustawiono ołtarze barokowe, w jednym jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej i stąd pochodzi nazwa obecnej kaplicy.

W prezbiterium rzeźbione stalle renesansowe, ambona drewniana z rzeźbami św. Franciszka i Ewangelistów. W nawie głównej ławki i konfesjonały w stylu renesansowym.

W kościele znajduje się renesansowy nagrobek rycerza w zbroi z końca XVI w., wykonany w warsztacie Hieronima Canavesiego.

Przy świątyni razem z klasztorem wybudowanym zakrystię w stylu gotycko-renesansowym, a w 1607 r. przy prezbiterium – dzwonnicę.

Za: www.kuria.lublin.pl i „Skarby Lubelszczyzny” pod red. ks. Piotra Kawałki

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.