«powrót

Lublin: kościół seminaryjny

Kościół seminaryjny p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wzniesiono w latach 1732-37 według projektu ks. Mikołaja Augustynowicza.

Kościół przylega do gmachów seminarium. Część zabudowań seminaryjnych została zbudowana wcześniej niż kościół. Właścicielami zabudowań od 1700 r. stali się misjonarze, oni w 1714 r. założyli seminarium.

Od 1864 r. jest to diecezjalne wyższe seminarium duchowne.

W latach 1880-82 nastąpiła renowacja gmachów seminaryjnych, najnowszą część wzniesiono w latach 1907-08, a w 1979 r. dobudowano III piętro.

Budowla ma założenie centralne w kształcie krzyża równoramiennego, całość utrzymana jest w stylu barokowym.

Nawę nakryto kopułą z latarnią. Zakrystię wybudowano prawdopodobnie razem z kościołem, przebudowano pod koniec XIX w.

Na północnej i południowej elewacji zespołu budynków znajdują się wczesnobarokowe medaliony z przedstawieniami emblematycznymi. Medaliony wykonane zostały przed 1668 r. według pierwowzorów graficznych zawartych w europejskich dziełach z końca XVI w. i pocz. XVII w., m.in. autorstwa O. Vaeniusa, Myliusa, A. Bocchiego, G. Rollenhagena)

W prezbiterium jest drewniany ołtarz główny w stylu renesansowym. Nad nim umieszczono obraz Przemienienia Pańskiego pędzla Szymona Czechowicza. Oprócz tego, obrazy Boga Ojca i Komunii św. Stanisława Kostki , oba z XIX w.

Na wprost ambony ołtarz św. Wincentego a Paulo. W zakończeniu prawej nawy ołtarz Pana Jezusa z krzyżem rzeźbionym. W tej samej nawie znajduje się jeszcze ołtarz Matki Bożej z obrazem Sz. Czechowicza przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem, w lewej nawie ołtarz św. Barbary, także z obrazem tego samego autora.

W prezbiterium stalle w stylu późnobarokowym z XVIII w., w nawie głównej współczesne ławki.

Od strony prezbiterium do kościoła przylega kaplica, wybudowana z kamienia w stylu neogotyckim w 1890 r. Kaplica służy liturgii bizantyjsko-ukraińskiej, w jej wnętrzu mieści się współczesny ikonostas autorstwa Jerzego Nowosielskiego, tu modlą się grekokatoliccy klerycy.

Źródło: www.kuria.lublin.pl i |Skarby Lubelszczyzny" pod red. ks. Piotra Kawałko i zespołu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.