«powrót

Lubliniec: kościół św. Mikołaja

To najstarsza świątynia w Lublińcu. Została wzniesiona w latach 1576-79. Natomiast w 1648 r. do kościoła parafialnego dobudowano kaplicę barokową, z pierwszym na Śląsku ołtarzem św. Karola Boromeusza. Fundatorem tej kaplicy był kupiec Andrzej Cellari, właściciel Radzionkowa, Lublińca i Kochcic.

Znacznych uszkodzeń świątynia doznała pod koniec II wojny światowej. W styczniu 1945 roku. na skutek wybuchu bomby, a w lutym z powodu wybuchu składowiska min, kościół parafialny pw. św. Mikołaja został znacznie uszkodzony.

W obecnej postaci kościół jest prawie bezstylowy, ale można dostrzec w nim pozostałości cech gotyckich i barokowych. Świątynia jest orientowana (tzn. skierowana prezbiterium ku wschodowi), murowana z kamienia i cegły. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim prostokątna zakrystia.

W prezbiterium można zauważyć sklepienie kolebkowe z lunetami, pokryte skromną dekoracją stiukową o motywach geometrycznych. Nawa również jest nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami, oddzielona tęczą o łuku półkolistym. Ściany nawy i prezbiterium rozczłonkowano filarami przyściennymi o wysokich cokołach, zwieńczonymi fragmentami belkowania.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.