«powrót

Lubomierz: klasztor benedyktynek

Pierwszy klasztor benedyktynek w Lubomierzu powstał w końcu XIII w. Obecna budowla zachowała jedynie fragmenty późniejszego, gotyckiego klasztoru z XV stulecia, który został odbudowany po zniszczeniach w 1723 r.

Klasztor otacza czworoboczny wirydarz z parterowymi krużgankami. Wnętrza zostały w większości przebudowane, ale zachowały sklepienia krzyżowo-żebrowe.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.