«powrót

Lubraniec: synagoga

Synagoga w Lubrańcu (pow. włocławski) została zbudowana w połowie XVIII wieku. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali ją, następnie urządzili magazyn, który znajdował się w budynku do lat osiemdziesiątych XX wieku.

W 1984 roku przeprowadzono gruntowny remont, dostosowując budynek na potrzeby domu kultury.

Sala główna przykryta jest płaskim stropem, w ścianie wschodniej znajduje się wnęka na aron ha-kodesz, ujęta w malowane kanelowane pilastry.

Podczas remontu w 1984 roku zamalowano na biało lub skuto zachowane na niektórych ścianach oryginalne barwne malowidła.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.