«powrót

Łukawiec: dawna cerkiew greckokatolicka

Dawna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Męczennika w Łukawcu należy do tradycyjnych świątyń drewnianych Kościoła Wschodniego.

Powstała w 1701 r. z fundacji gromady wiejskiej i została przebudowana w 1923 r.

Jest trzecią w kolejnością świątynią obrządku wschodniego na terenie Łukawca.

Po II wojnie cerkiew straciła swą funkcję. Początkowo służyła do celów katechetycznych parafii rzymskokatolickiej. Jednak w połowie lat 60. XX wieku przejął ją Skarb Państwa i przeznaczył na magazyn nawozów.

W 1987 r. budynek został poważnie uszkodzony w wyniku pożaru. Prace remontowe przeprowadził w latach 1990-1994 Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej TOnZ w Warszawie. Obecnie obiekt jest nieużytkowany.

Cerkiew wzniesiona jest w konstrukcji zrębowej na planie trójdzielnym. Ze względu na podmokły teren budowla stoi częściowo na wbitych w ziemię drewnianych palach. Większa, kwadratowa nawa z mniejszym babińcem od zachodu i sanktuarium zamkniętym trójbocznie od wschodu. Od północy dobudowana jest mała zakrystia.

Dachy i ściany świątyni pokryte są gontem. Każdą z części cerkwi wieńczą baniaste makowice z żelaznymi krzyżami.

Do dzisiaj nie zachowało się wyposażenie cerkwi. Pojedyncze ikony przechowywane są w muzeum w Łańcucie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.