«powrót

Zobacz: Odnowa w Duchu Świętym

Magdalenka: Centrum Formacji "Wieczernik"

Centrum Formacji "Wieczernik" Grup Odnowy w Duchu Świętym w Magdalence stanowi zespół kapłanów i świeckich podejmujących refleksję nad formacją poszczególnych osób i grup Odnowy. Zespół realizuje też tę formację, opracowuje materiały i wprowadza inne osoby, by mogły ją realizować.

Przy Centrum Formacji "Wieczernik" działa też specjalne Centrum Formacji Młodzieży, zespół formacji rodzin itp.

W Magdalence orgnizowanych jest wiele różnych typów rekolekcji, dni skupienia i innych przedsięwzięć związanych z budowaniem chrześcijańskiej formacji. Organizowane są tam też kursy w ramach programu Szkół Nowej Ewangelizacji, np. kurs Filip.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.