«powrót

Makarówka: dawna cerkiew grekokatolicka

W Makarówce zachowała się dawna drewniana cerkiew greckokatolicka, ufundowana w 1701 r. przez Karola Stanisława Radziwiłła Kanclerza Wielkiego Litewskiego.

Od 1935 r. przekształcona na kościół rzymskokatolicki pw. Zwiastowania NMP.

Wystrój wnętrza późnorenesansowy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.