«powrót

Malużyn: parafia pw. św. Wojciecha

Parafia powstała w pierwszej połowie XV w. Jej fundatorem był Piotr Grzywa, dziedzic Radzymina i Malużyna. Parafię erygował bp Jakub z Korzkwi ok. 1410 r. Niestety koło 1470 r. miał miejsce pożar Świątyni.

Po pożaże prawdopodobnie zbudowano murowane prezbiterium, do którego dobudowano drewnianą nawę z dwiema bocznymi kaplicami.

Około 1640 r. przebudowano drewnianą część kościoła. Powstałą w ten sposób nową Świątynię konsekrował 16 maja 1649 r. bp Wojciech Tolibowski.

W ciągu wieków Świątynia była wielokrotnie remontowana: 1693, 1772, 1817, 1882, 1952 r. Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: ołtarz główny z XVII w., ambona z XVII w. oraz figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z połowy XVI w. W roku 2000 została oddana do użytku nowa plebania, wybudowana staraniem ks. Krzysztofa Kozłowskiego w latach 1998-2000.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.