«powrót

małżeństwo

(łac matrimonium) jeden z sakramentów Kościoła katolickiego, będący znakiem miłości i wierności małżonków, związany z publicznie wyrażaną przysięgą.

Małżeństwo w katolicyzmie jest obrazem związku Chrystusa i Kościoła. Powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa: z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. Związana z nim łaska udoskonala ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych (zob. ślub).

Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się prawu Bożemu. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej.

Praktyka religijna obrosła w ciągu wieków licznymi obyczajami, jak swaty, zaręczyny, wesele.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: