«powrót

Marcin Kromer

Biskup warmiński, kronikarz, autor licznych dzieł historycznych. Zaangażowany w szerzenie kontrreformacji.

Urodził się ok. 1512 r. w Bieczu. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Studiował w Krakowie, a następnie w Bolonii i Padwie. Uzyskał doktorat obojga praw.

Ok 1542 r. uzyskał święcenia kapłańskie. Błyskotliwie rozwijał się jego kariera - w latach 1545-58 był sekretarzem królewskim, uczestnicząc m.in. w licznych i ważnych poselstwach. W 1552 r. otrzymał od króla nobilitację.

W 1579 r., po śmierci bp. Stanisława Hozjusza, którego był współpracownikiem i koadiutorem, został mianowany biskupem warmińskim. Był zaangażowany w działalność kontrreformacyjną. W 1583 r. erygował zgromadzenie zakonne katarzynek.

Jest autorem licznych dzieł historycznych, min. "De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX" (1555 r.), czy "Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et rebublica Regni Polonici libri duo" (1577 r.)

Napisał również dzieło polemiczne antyreformacyjne dzieło "O wierze i nauce luterańskiej rozmowa Dworzanina z Mnichem" (1551 r.), dzięki któremu uważany jest przez  część badaczy za pierwszego polskiego prozaika i humanistę w polskim piśmiennictwie katolickim.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.