«powrót

Marczów: kościół św. Katarzyny

Kościół został zbudowany w 1707 roku. Prace restauracyjne odbywały się w XIX i XX wieku.

Budowla orientowana, jednonawowa. Prezbiterium zamknięte absydą .

Wewnątrz sklepienia krzyżowe. Na uwagę zasługują barokowy ołtarz, ambona, konfesjonały, a także siedemnastowieczne tablice nagrobne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.