«powrót

Matka Maria Franciszka Kozłowska

Matka Maria Franciszka (Feliksa Magdalena Kozłowska) urodziła się w 1862 r. w Wielicznej koło Węgrowa. Jako siedemnastolatka chciała wstąpić do sióstr wizytek w Warszawie, nie mogła tego jednak uczynić z powodu carskiego zakazu przyjmowania do zgromadzenia nowych aspirantek. W 21 roku życia wstąpiła do ukrytego zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących (znanego jako „Przytulisko”) gdzie pracowała wśród chorych. W 1887 r. założyła ukryte Zgromadzenie Sióstr Ubogich świętej Klary. Zgromadzenie to figurowało jako pracownia szycia bielizny i robót kościelnych. 2 sierpnia 1893 r. Matka Franciszka przeżyła Objawienie Jezusa, który miał zlecić jej stworzenie nowego Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów i ratowanie pogrążonego w grzechu świata przez szczególną cześć Najświętszego Sakramentu. Objawienie Matki Franciszki nie zostało jednak uznane przez Stolicę Apostolską, co spowodowało wyodrębnienie się zainspirowanego przez nią ruchu jako osobnego Kościoła Mariawitów.Zmarła w 1921 r. Pochowana jest w podziemiach Mariawickiej Katedry w Płocku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.