«powrót

Kościół Starokatolicki Mariawitów

Kościół Starokatolicki Mariawitów wyodrębnił się z polskiego Kościoła rzymskokatolickiego na początku XX wieku, w 1906 roku. Powodem secesji było niezaakceptowanie przez hierarchię polską i papieża w Rzymie działalności Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów, które powstało na skutek objawienia Bożego, jakie otrzymała siostra zakonna Maria Franciszka Kozłowska 2 sierpnia 1893 r. w Płocku.

Zgromadzenie to powołane zostało do szerzenia czci Pana Jezusa ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie i kultu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Jego członkami byli rzymskokatoliccy księża dostrzegający potrzebę odrodzenia duchowego wśród duchowieństwa i wiernych.

Kościół Starokatolicki Mariawitów w 1909 r. otrzymał sukcesję apostolską od Biskupów Kościoła Starokatolickiego Holandii.

Kościół Starokatolicki Mariawitów opiera się na starodawnych katolickich zasadach wiary i moralności. Te zasady zawarte są w kanonicznych księgach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz we wczesnej tradycji Kościoła powszechnego. Zostały określone na siedmiu soborach ekumenicznych w pierwszym tysiącleciu. Kościół nie uznaje dogmatów o prymacie i nieomylności Papieża uchwalonych na I Soborze Watykańskim w 1870 r. Kościół Starokatolicki Mariawitów uznaje siedem sakramentów świętych. Komunia Święta udzielana jest pod obiema postaciami – Chleba i Wina.

Duchowieństwo składa się z biskupów, kapłanów i diakonów. W Kościele nie ma obowiązkowego celibatu duchowieństwa.

Kościół jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej , Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich. Utrzymuje też przyjazne stosunki z Kościołami Unii Utrechckiej. Od 1997 r. Komisja Mieszana prowadzi Dialog Teologiczny z Kościołem Rzymskokatolickim.

Obecnie Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy około 25.000 wyznawców w Polsce i 5.000 we Francji. Administracyjnie dzieli się na trzy diecezje: warszawsko-płocką, lubelsko-podlaską, śląsko-łódzką oraz prowincję francuską. Wierni w Polsce skupieni są w 36 parafiach i ich filiach, a we Francji głównie w Paryżu. Żyją także w diasporze.

Władzami Kościoła są: Synod, Kapituła Generalna, Biskup Naczelny, Biskup Diecezjalny, zebranie parafialne, rada parafialna i proboszcz. Biskup Naczelny pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Kościoła i reprezentuje Kościół na zewnątrz. Siedziba władz Kościoła jest w Płocku . Od 1997 r. Biskupem Naczelnym Kościoła Starokatolickiego Mariawitów jest Bp Maria Włodzimierz Jaworski.

Kościół prowadzi działalność wydawniczą i charytatywną. Wydaje czasopismo Mariawita.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.