«powrót

Mechowo: kościół św. Jakuba St. i Mikołaja

Kościółek o konstrukcji szkieletowej, typowej dla regionu, pochodzi z 1742 r. Jego fundatorem był Jacek Rybiński – opat oliwski Jest to jeden z najładniejszych przykładów ludowej architektury Pomorza.

Jest to budowla jednonawowa z wydzielonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północnej strony znajduje się zakrystia.

W przęśle zachodnim znajduje się czworoboczna wieża, mieszcząca w przyziemiu kruchtę. We wnętrzu można zobaczyć oryginalne wyposażenie z epoki, ze szczególnie ciekawym ołtarzem głównym. W łuku tęczowym znajduje się belka z krucyfiksem barokowym z poł. XVIII w.

Także ołtarze boczne oraz ambona z namalowanymi postaciami czterech ewangelistów i Chrystusem dźwigającym krzyż pochodzą z epoki baroku.

W kościele znajduje się także chrzcielnica barokowa z XVIII w., z rzeźbą św. Jana Chrzciciela na pokrywie. Na ścianach wiszą obrazy z tego samego okresu. Barokowa jest też monstrancja z przełomu XVII i XVIII w. Dzwon z imionami fundatorów i dwiema plakietkami z Matką Boską z Dzieciątkiem został odlany w 1572 przez Hansa Barnstropa. W kościele jest też baldachim, na którego podniebieniu znajduje się Duch Św. w postaci gołębicy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: