«powrót

Męcin: cerkiew św. Kosmy i Damiana

Cerkiew św. Kosmy i Damiana zbudowana została w 1807 r., przebudowana w 1930 r. Prezbiterium zamknięte trójbocznie.

Wewnątrz znajduje się dobrze zachowany ikonostas oraz dwa ołtarze w konwencji barokowej z XIX w.

Wieża słupowo-ramowa, o ścianach pochyłych. Nad nawą i prezbiterium spłaszczone kopuły, z cebulowo zakończonymi zwieńczeniami. Hełm baniasty. Obecnie służy jako kościół rzymskokatolicki.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.