«powrót

Męcina: kościół św. Antoniego

Drewniany kościół pw. św. Antoniego Pustelnika z XVI w. składa się z prostokątnej nawy z dobudowaną w XVIII w. kaplicą oraz węższego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Dwukondygnacyjną wieżę z XVIII w. o konstrukcji słupowej wieńczy hełm baniasty z latarnią. Wnętrze nakryte stropami płaskimi ozdobione polichromią z 1888 r. Ołtarze późnobarokowe z XVIII w. W głównym barokowy obraz Ecce Homo z XVIII w., w bocznych XVIII-wieczne obrazy Matki Boskiej Różańcowej i Św. Antoniego Pustelnika. Gotycko-renesansowy obraz Święta Rodzina (na odwrocie Męczeństwo św. Wojciecha ) z XVI w. Wizerunki Dwunastu Apostołów z XVII w., św. Jan Kanty i sceny z jego życia, św. Barbara z XVII w., św. Stanisław Kostka z 1715 r.

Barokowa chrzcielnica drewniana pochodzi z XVII wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.