«powrót

meczet

Meczet to muzułmańska budowla kultowa.

W kanonie liturgicznym meczet składa się, z obszernej sali modlitw podzielonej na dwie części (w Polsce - męską i żeńską).

Budowla zwykle pokryta jest kopułą, salę modlitw poprzedza dziedziniec otoczony kolumnadą.

Zasadniczym i nieodzownym elementem sali modlitw jest mihrab - nisza lub wnęka wskazująca kierunek na Mekkę oraz minbar ­ kazalnica, używana w czasie nabożeństwa piątkowego do wygłaszania tzw. hud'by stojąca przy tej samej ścianie co mihrab. W Polsce kierunek na Mekkę jest południowy.

Na terenie Polski istnieją trzy meczety: w Kruszynianach i w Bohonikach w woj. białostockim, pochodzące z XVIII i z XIX wieku, oraz w Gdańsku - nowy zbudowany w 1990 r. Dwa stare meczety zbudowane są z drewna, meczet w Gdańsku jest murowany i stylizowany na orientalny, z charakterystycznym wysokim trzydziestotrzy metrowym minaretem. Meczety w Bohonikach i Kruszynianach są budowlami niewielkimi i skromnymi nie posiadają też minaretów; pozostawiono tylko pozorne wieżyczki sygnaturkowe. Meczety polskie nie mają strzelistych minaretów a jedynie cebulowato zakończone kopuły ze złoconym półksiężycem, elementem Islamu.

Meczet w Bohonikach jak i w Kruszynianach swoja architekturą nie przypominają meczetów z Turcji, czy Zakaukazia. Są to drobne obiekty drewniane wykonane z drewna sosnowego, są konstrukcją słupowo-ramową.

Oprócz tego istnieją domy modlitwy: w Warszawie i dwa w Białymstoku.

Muzułmanin przed wejściem do meczetu zobowiązany jest do zdjęcia obuwia, oraz dokonania rytualnej ablucji. W meczecie nie zobaczymy żadnego wizerunku, na ścianach są jedynie wypisane wersety z  Koranu , podłoga zasłana dywanami. Zakaz przedstawiania postaci ludzkich bądź zwierzęcych wykształcił nowy rodzaj zdobnictwa, zwany od krajów, które go zastosowały arabeską - jest to motyw winorośli pnącej. Na ścianach meczetu zawieszone są muchiry (są to cytaty wersetów z Koranu w języku arabskim).

www.muzulmanie.pl

www.muzulmanie.com

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.