«powrót

Mętków: kościół MB Częstochowskiej

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej pochodzi z XVIII w. Kościół zbudowany został w 1771 r. dla parafii w Niegowici. Na obecne miejsce przeniesiono go w latach 1972–1974. Kościół drewniany, barokowy, trójnawowy. Wnętrze nakryte jest stropami podpartymi słupami o rzeźbionych kapitelach.

Na ozdobnej, wygiętej belce tęczowej umieszczony został barokowy krucyfiks i drewniane posągi Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty.

Ściany i stropy pokryte są dekoracją malarską. Zabytkowe wyposażenie to m.in. późnobarokowe ołtarze, ambona, konfesjonały, ławki i kamienna chrzcielnica.

W 1973 r. w pobliżu kościoła została zbudowana wolno stojąca, dwukondygnacyjna dzwonnica murowano-drewniana.

W murowanej dolnej kondygnacji dzwonnicy znajduje się kaplica pw. św. Józefa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.