«powrót

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczpospolitej Polskiej sięga swymi korzeniami do działalności Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego z USA. Należy do Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego (The United Methodist Church), jest członkiem Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (Konkordia Leuenberska) i Konferencji Europejskich Kościołów.

Wierni Kościoła skupieni są w 39 parafiach i kilkunastu filiałach. Kościół podzielony jest na dwa Okręgi (diecezje): Wschodni i Zachodni z siedzibami zwierzchników Okręgu odpowiednio w Warszawie i Poznaniu. Najwyższym organem Kościoła jest Konferencja Doroczna (synod), której przewodniczy Zwierzchnik Kościoła Superintendent Naczelny (biskup). On też kieruje pracami Rady Kościoła, która zawiaduje sprawami Kościoła między sesjami Konferencji Dorocznych. Obecnie Kościołowi służy 30 duchownych i świeckich kaznodziejów.

Praca duszpasterska Kościoła prowadzona w parafiach koncentruje się wokół ewangelizacji i misji, wychowania chrześcijańskiego, młodzieży i kobiet. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w swojej działalności charytatywnej koncentruje się na programach socjalnych, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, prowadzi przykościelne młodzieżowe świetlice środowiskowe.

Od 80 lat Kościół Ewangelicko-Metodystyczny prowadzi wydawnictwo kościelne Pielgrzym Polski, które wydaje periodyki: miesięcznik Pielgrzym polski, dwumiesięcznik Wieczernik oraz rocznik Methodos.

Metodyści aktywnie uczestniczą w ruchu ekumenicznym. Zwierzchnik Kościoła jest wiceprezesem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz przewodniczącym Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Siedziba władz Kościoła znajduje się w Warszawie przy placu Zbawiciela.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.