«powrót

metryki kościelne

Zapisy w księgach parafialnych dotyczące parafian. Wprowadzone przez Sobór Trydencki (1545-1563) z inicjatywy św. Karola Boromeusza, który zapoczątkował prowadzenie kancelarii parafialnych.

Początkowo prowadzono tylko spisy ochrzczonych, metryki zgonów pojawiły się dopiero w końcu XVII w.

W Polsce księgi parafialne i wyciągi z nich (zwane waśnie metrykami) miały na mocy uchwał sejmowych 1543 i 1764 r. moc dokumentów urzędowych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.