«powrót

michalitki

Powołaniem michalitek jest ukazywanie Chrystusa światu, a zwłaszcza ubogiej młodzieży przez wychowywanie jej w zasadach wiary oraz w duchu powściągliwości i pracy. Zgromadzenie pielęgnuje postawę kontemplacyjnego uwielbienia Boga w połączeniu z działalnością apostolską. Podstawą duchowości są dwie zasady: „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i praca”.

Głównym patronem wspólnoty jest św. Michał Archanioł, bojownik o chwałę Bożą i zwycięstwo prawdy.

W sposób szczególny michalitki są posłane do opuszczonych dzieci, a także do wszystkich potrzebujących pomocy, zwłaszcza duchowej. Główne dziedziny działalności apostolskiej zgromadzenia to praca wychowawcza, katechetyczna i charytatywno-społeczna oraz pomoc w duszpasterstwie parafialnym i praca na misjach.

W Polsce zgromadzenie prowadzi obecnie 6 domów dziecka, 6 przedszkoli, 3 świetlice środowiskowe i 1 dom matki i dziecka.

Zgromadzenie założył w 1897 r. [[bł. ks. Bronisław Markiewicz | @@ bl_bronislaw_markiewicz ]] przy współudziale m. Anny Kaworek. Na świecie jest 260 michalitek, w tym 240 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła (CSSMA).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.