«powrót

Michniowiec: dawna cerkiew greckokatolicka

Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogarodzicy w Michniowcu (pow. bieszczadzki) wybudowana została w latach 1863-68.

Opuszczona po roku 1951, po 20 latach została zagospodarowana jako kościół rzymskokatolicki (filialny parafii w Czarnej Górnej).

Cerkiew drewniana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna, z zakrystią od północy i kruchtą od zachodu. Nawa zbudowana została na rzucie ośmioboku, sanktuarium zamknięte jest trójbocznie, babiniec czworoboczny.

Dachy nad sanktuarium, nawą i babińcem kopułowe, sferyczne, wielopołaciowe. Zakrystia i kruchta kryta jest dachami dwuspadowymi.

W pobliżu cerkwi stoi drewniana dzwonnica wzniesiona w 1904 r. przez cieślę Jakuba Grzyba. Kwadratowa budowla ma trzy kondygnacje – dwie dolne o konstrukcji zrębowej, górna – słupowej.

W pobliżu stoi też zabytkowa drewniana popówka.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.