«powrót

Miechów: bazylika Grobu Bożego

Budowę kościoła i klasztoru ukończył w 1170 r. zakon bożogrobców , czyli miechowitów, którzy zostali sprowadzeni do Polski przez ówczesnego właściciela Miechowa, rycerza Jaksę z rodu Gryfitów. Im też zawdzięczało miasto swój rozwój i znaczenie, przeżywając lata świetności aż do kasaty zakonu w 1819 r.

W skład zespołu kościelno-klasztornego wchodzi bazylika Grobu Bożego, wieża z kryptą oraz dolną częścią zbudowanymi z ciosów romańskich, i przylegający do nich budynek klasztorny, na którego dziedzińcu wewnętrznym znajduje się Kaplica Grobu Chrystusa - gotycko-renesansowa kopia kaplicy w Jerozolimie. Do kompleksu należy też budynek generałów zakonu i cmentarz przykościelny. W odrestaurowanych podziemiach zakonnych mieści się galeria "U Jaksy".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.