«powrót

Międzychód: kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Późnogotycka świątynia z 1591 roku, ufundowana przez Jana Ostroroga. Kościół był wielokrotnie przebudowywany.

Wewnątrz późnorenesansowa chrzcielnica z początków XVII wieku i rokokowa ambona z drugiej połowy XVIII wieku.

Dzwon z 1765 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.