«powrót

Międzygórze: kościół pątniczy MB Śnieżnej

Kościół MB Śnieżnej w Międzygórzu wzniesiony został na zboczu Iglicznej w XVIII stuleciu. Jego autorem był Andrzej Jager. Obecna budowla pochodzi z 1782 r.

Wewnątrz znajduje się wiele wotywnych obrazów ludowych z XVIII/XIX w.

Świątynia jest sanktuarium maryjnym odwiedzanym przez pielgrzymki już w XVIII stuleciu.

Kultem cieszy się drewniana figura Matki Boskiej Śnieżnej, sprowadzona w 1750 r. jako kopia figury z Mariazell. Została ona koronowana przez papieża Jana Pawła II w 1983 r. we Wrocławiu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.